UNIDAY '14

26 NİSAN 2014

GİRİŞ SAATİ: 12:00 – PROGRAM BAŞLANGIÇ SAATİ: 14:00

PROGRAM

UNIDAY ismi altında icra edilen “Üniversiteliler Günü” dünyanın farklı ülkelerinde eğitim gören kitlemizin en geniş şekliyle bir araya geldiği en büyük etkinliklerimizdendir. 2007’de ‘Gelenek’teki Gelecek’ ile başlayan, 2009’da ‘Yinelemeyen Yenileyemez’ ve 2011’de ‘Düşlerimiz Maziye Dayanır’ sloganı altında üçüncüsü düzenlenmiş olan UNIDAY, 2014 yılında ‘Düşünce Seyre Düşünce’ başlığı altında icra edilecektir. Kadim geçmişle kurulan bağ ile sağlıklı bir gelecek inşası sağlanabileceğinden dolayı, UNIDAY önemli bir köprü vazifesi oluşturarak gençleri örnek şahsiyetlerle buluşturur. Bu özel günün gündeminde yer alan konuşmacıların tebliğleri, Doğu ve Batı enstrümantal müziğinin ustaları, farklı sanat alanlarından sergiler ve önemli kitapların tanıtımı ile renkli bir program sunulmaktadır.

DÜŞÜNCE SEYRE DÜŞÜNCE

Düşünmeksizin okumak neyi ifade ediyorsa, okumaksızın yaşamak da onu ifade eder. Hayatımıza yön veren kitabımız, düşünceye de bir istikamet açısı tayin etmiştir; düşünmeyi veya akletmeyi teşvik ederek faal bir aklı devamlı ve ısrarla tavsiye etmiştir. Bu tavsiyeden hareketle yola düşenler, “Oku!” ilahi emri gereği okunası her şeyi okuyarak, bir nevi yaratılmış olanı seyreyleyerek yaratılmış olanın içinde seyrederler. Velhasıl ‘düşünce seyre düşünce’, idrak etmişliğiyle ürpermiş olan kalp, yatağına doğru akan ırmak misali önce sızar, sonra vardığı yere yerleşerek hayat bahşeder. İşte kalpten ve hayattan kopuk olmayan bu düşünce, varoluş gayesinin bilinciyle kuşanmış ve sorumluluğun şuurunda bir neslin inşasına katkı sağlayacaktır. Kendilerinin farkında olanlar ancak bir farkındalık yaratabilirler; ve böylece özgün bir katkı sağlayabilirler. Bu katkı, sorumluluk bilincinde olan ve düşünceyi önemseyen bir neslin eliyle, diliyle ve eylemiyle vücut bulacaktır.

Özlenen, beklenen ve istenen bu nesil, düşünceyle yola düşen ve böylelikle düşünceyi seyre düşüren bir nesil olacaktır. Çağa söyleyecek bir sözü olan bu nesil; söylemiyle tüm insanlığı kuşatacak, hayatı bir bütün olarak okuyacak,

ayaklarını bastığı zamanın ve mekânın farkında, kendisinin, yaşadığı çağın, sorumluluklarının, ne söylediği ve niçin söylediğinin şuurunda bir nesil olacaktır. İnsanlığın umudunun tükendiği, “her şey bitti” denildiği bir an ve zamanda, yeni bir neslin doğuşu, düşüncenin seyre düşürülmesi ile hayat bulacaktır.

Bahsedilen düşünce, medeniyetler çatışması üzerine değil; medeniyetlerin tanışması ve bilişmesi üzerine sorumluluğu olan, aynı zamanda izzet-i nefsini koruyan bir neslin ihtiyacıdır. Amaç; farklı medeniyetler arasında köprüler kuracak bir düşünce ve bu düşünceyle yoğrulmuş bir neslin inşasıdır. Geçmişine ve tarihine yaslanmış, yaşadığı zaman ve mekâna yeni bir ses, yeni bir ufuk, yeni bir soluk katacak neslin inşası “düşünce seyre düşünce” başlayacaktır.

UNIDAY’de buluşmak ve düşünceyi seyre düşürmek dileğiyle...

Taner Doğan
IGMG GT Üniversiteliler Başkanı

PROF. DR. FERİDUN YILMAZ

İktisatla tanışıklığı Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’ndeki lisans öğrenimiyle (1988-1993) başlayan Feridun Yılmaz, yüksek lisans (1993-1995) ve doktorasını (1995-2000) Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlayarak kendisini iktisadı yalın bir şekilde okumaktan çok, iktisadi düşünceyi sorgulamaya mesul bilmiştir. Müslümanca düşünceyi daima odağına alan Feridun Yılmaz’ın iktisatla arasındaki ilişkisi öğrenim ve öğretim hayatı boyunca yabancılaşmadan öteye gitmemiştir. Bu ilişkiye binaen İktisadi Düşünce Tarihi, Politik İktisat, İktisat Felsefesi ve Kurumsal İktisat alanlarına yoğunlaşan çalışmalar yürütmektedir. Feridun Yılmaz Uludağ Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı yanı sıra öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yazmış olduğu eserlerden bazıları:

 • Yılmaz, F. (2010), (ed.) Understanding the Process of Institutional Change in Turkey: A Political Economy Approach, New York: Nova Science Publishers, (with Tamer Çetin).
 • Yılmaz, F. (2011), (der.) İktisadı Felsefeyle Düşünmek, İstanbul: İletişim Yayınları. (Ozan İşler ile birlikte).
 • Yılmaz, F. (2005), “Türkiye’de Çağdaş İslamcı (İktisadi) Düşünce ve (İktisadi) Liberalizm”, Mustafa Erdoğan (der.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-Liberalizm, İstanbul: İletişim.

Yayımlanmış makalelerinden bazıları:

 • Yılmaz, F. (2011), “Hysteresis in Unemployment: Evidence from 23 OECD Countries”, Ekonomicky Casopis/Journal of Economics, 59/2011, 5, s. 488-505
 • Yılmaz, F. (2010), “Transition to the Regulatory State in Turkey: Lessons from Energy”, Journal of Economic Issues, 2007, 44: 2, s. 393-402
 • Yılmaz, F. (2009), “Adam Smith Problemi: İskoç Aydınlanması Bağlamında Bir Anlama Denemesi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, sayı: 531, s. 21-32
 • Yılmaz, F. (2007), “İktisat Biliminin Bir Tarihi Olacak mı?”, İFMC İktisat Dergisi, sayı: 490, s. 70-75
 • Yılmaz, F. (2003), “İktisat ve Sosyoloji: Rakip Kardeşlerin Hakimiyet Kavgası”, Toplum ve Bilim, 95, s. 61-84.
 • Yılmaz, F. (2001), “İktisatta ‘Politik’in Doğası”, Doğu Batı, 17, s. 87-103

EBRAHIM RASOOL

Ebrahim Rasool 1962 yılında Cape Town’da doğan Rasool, Cape Town Üniversitesi’nde pedagoji eğitimi gördü ve 1984 yılında aynı üniversiteden yüksek lisans diplomasını aldı.

Henüz öğrencilik yıllarında siyasette aktif olmaya başladı. 1983 yılından 1988 yılına kadar Birleşik Demokratik Cephe (United Democratic Front) partisinde aktif bir üye olarak farklı kademelerde görev aldı.

1984 yılında Call of Islam kuruluşunda Ulusal Sekreter olarak göreve başladı. Burada Müslümanların siyasal katılımı için çalışmalar yürüttü ve daha derin bir İslam anlayışının gerekliliği konusunda müzakereler yaptı. Bu bağlamda inanç, din gibi konuların yanı sıra baskı, zulüm ve Apartheid gibi konularda farklı konuşmalar gerçekleştirdi.

1986 yılında, özellikle Güney Afrika bölgesinde din ve barış konulu Dünya Konferansı’nın koordinasyonunu üstlendi. Bu görevi 1991 yılında Western Cape Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığına başlayana kadar devam ettirdi.

1912 yılındaki kuruluşundan bu yana Güney Afrika’daki Apartheid rejimine karşı mücadele yürüten ve burada büyük bir öneme sahip olan Afrika Ulusal Kongresi’nde (African National Congress) eş zamanlı olarak görev aldı. İlk üç sene boyunca mali sorumlu pozisyonunda görev yaptı ve 1998 yılında kurumun başına geçti.

Ayrıca Western Cape’nin bölge idaresinde çeşitli departmanlarda görev yaptı: 1994-1998 yılları arasında sağlık sektöründe ve sosyal sektörde, 2001-2004 yılları arasında ise ekonomi ve finans sektörlerinde görev yaptı. Rasool 2004 yılında Western Cape Eyaleti’nin Başbakanı oldu.

Ebrahim Rasool, siyasi kariyerinde çeşitli ödüllere layık görüldü. Bunların bazıları şunlardır: Nelson Mandela Sağlık Ödülü (2005), Dünya Müslüman Filantropistler Kongresi’nden (World Congress of Muslim Philantropists) Kamu Malı Ödülü (Public Good Award) (2008) ve suçlara karşı yürüttüğü çalışmalar neticesinde Suça Karşı İş (Business Against Crime) kuruluşundan aldığı takdir nişanı.

Rasool 2010 yılından beri Güney Afrika’nın ABD Büyükelçiliğini yürütmektedir.

İNCESAZ

İncesaz 1996 yılında Murat Aydemir, Derya Türkan ve Cengiz Onural tarafından kuruldu. Bu üçlüden oluşan grup; tanbur, kemençe ve kanun gibi enstrumanlar kullanarak ürettiği çağdaş tınıları geleneksel Türk müziği ile birleştirerek uzun bir yolculuğa başladı.

Zamanla farklı isimlerin gruba katılmasıyla birlikte değişik enstrümanlar eşliğinde grup çalışmalarına devam eden grup, Klasik Türk Müziğine ait bestelerin yanı sıra kendi bestelediği parçalarla sevenlerinin gönlünde taht kurmayı başardı.

1999 yılında grup Türkiye’de yayınlanan “İkinci Bahar”, 2001 yılında “Ekmek Teknesi” ve “Çınaraltı” dizilerinin müziğini yaptı.

İncesaz’ın bugüne dek yapmış olduğu çalışmalarında Dilek Türkan ve Melihat Gülses gibi değerli solistler yer aldı. Bugün ise Bora Ebeoğlu ve Ezgi Köker grubun solistliğini yapmaktadır.

İncesaz’ın çıkarmış olduğu albümler:

 • Bir/Eski Nisan (1999)
 • İkinci Bahar (2000)
 • İki/Eylül Şarkıları (2002)
 • Üç/İstanbula Dair (2004)
 • Dört/Mazi Kalbimde (2005)
 • Beş/Elif (2007)
 • Altı/Kalbimdeki Deniz (2009)
 • Yedi/Yollar (2011)
 • Sekiz/Geçsin Günler (2014)
Istanbul'a Dair

Ekmek Teknesi

SERGİ
MİNYATÜR

{

Minyatür, kelime olarak Latince “minium” kelimesinden türemiştir ve “al renk” manasına gelir. Orta Çağ’da kurşun oksitten oluşan bu renk kullanılarak özellikle el yazması Hristiyan dinî kitapların ilk harfleri süslenirdi. Zamanla farklı kitapları süsleyen resimlere de aynı ad verilmiştir. Bu sebeple minyatür Latince’deki “küçük ölçülerde” anlamına gelen “minyon” kelimesinden de türemiş olabilir; çünkü el yazmalarında büyük yazılan ilk harf, içerisinde çizilen küçük resimlerle süslenmeye başlanmıştır.

Günümüzde minyatür geleneksel görsel sanatlar arasında yer alır. Dokuma, halı, ahşap, cam ve çini süslemelere ilaveten Osmanlı’da bazı kitap sanatları icra edilmiştir. Tanınmış sanatlar olan hat, tezhip, cilt ve ebru sanatları yanında nakış sanatı da kitapları süslemiştir. Nakış veya başka bir tabirle tasvir sanatında, önemli bulunan olay ve şahıslar resmedilmiştir. Kitap içerisinde bulunan tasvirlere minyatür adı verilmiştir. Her eser; yazar, hattat, katip, nakkaş, cetvelkeş, altın ezen, tahrir çeken, cilt ustası ve müzehhibden oluşan geniş bir kadronun çaba ve hüneriyle ortaya çıkmıştır. Saray nakkaşhanelerinde talebe hep usta çırak usulüyle yetişmiştir.

Osmanlı’da el yazması bir kitabın çoğu zaman içeriklerini gösteren veya özetleyen resim anlamına gelen minyatür kullanımından önce de tasvir ve nakış ile haritalar, önemli olay ve şahıslar resmedilirdi. Rivayetlere göre tarihî olaylar yazma olarak kayda geçirilirken, bir yandan da hızla ve gerçeğe uygun olarak resimleniyordu.

Tasvirin suistimale müsait oluşundan ve İslamiyet’in bir bütün olarak yaşanması söz konusu olduğundandır ki, Müslümanların nakşettikleri konular, maksatları, vurguları ve bu nakşın üsulü belirlenmiştir. İlmî, tarihî ve özellikle hamse ve şehname gibi edebî eserlerin yanında seyahatname ve sürnamelerde de örnekleri bulunmaktadır. Minyatür, içinde yer aldığı el yazmasının içeriğini yansıtmasıyla birlikte daima sade ve iki boyutlu çizilip boyanır. Mekânın göründüğü gerçekliği değil, bilinen gerçekliği resmedilir. Kalıpçı ve bezeme anlayışından sıyrılıp gerçekçi, yalın bir anlatım diline kavuşmuştur. Bu üslubun oluşmasında etkin olan sanatçı Nakkaş Osman olmuştur. Sonrasında tek yaprak tasvirler önem kazanmıştır.

Osmanlı’da tasvirin en önemli özelliği gerçeği yansıtmasıdır. Süsleyiciliğinin yanında kuvvetli bir anlatım gücü asırlarca değişik üsluplarda gelişimini sürdürmüştür. Tarihî birer belge niteliğine sahiptirler. Osmanlı nakşının başka bir özelliği, anlatılmak istenen konunun eksiksiz olarak aktarımıdır. Levnî’nin minyatürleri gerçekçi ve belgesel özellik taşır; özellikle tek sayfalık minyatürlerinde yalınlık göze çarpar. Yalnız en gerekli olanları resmeder ve süsleyici özellikleri en aza indirir. Osmanlı minyatürünün gerçekçiliği ve belgesel niteliği onu Çin, Hint ve Fars minyatürlerinden ayırır. İran’da nakkaş süslü mimari, çiçekler, ağaçlar, dere ve renk renk donanmış, göz alıcı bir doğa gösterirken Osmanlı resminde İran’dakinden farklı olarak daha az ve saf renkler görülür. 18. yüzyılın sonlarına doğru Batı resim sanatına duyulan aşırı ilgi nedeniyle Osmanlı tasviri giderek özelliğini kaybetmiş ve yerini tuval üzerinde yağlı boya resim tarzına devretmiştir.

}

UNIDAY 2014
ÇİZİM YARIŞMASI

Düşünce seyre düşer... Kat etmesi gereken bir yol vardır. Hakikat namına aldığı şekiller ve renkler vardır. Bazen siyahtır bazen beyaz. Bazen ise rengarenk.

Düşünce seyre düşer... Yola düştüğü andan itibaren söyleyeceği sözler, çizeceği tablolar ve dolduracağı boşluklar vardır.

Sahi, düşüncenin seyre düşmesiyle ruhun büründüğü hâlin resmi zihinde nasıl belirir?

Kurallar
Ödül
Adres
Kurallar
 • Resmin A3 büyüklüğünde bir kağıda klasik kalemlerden biriyle (renkli kalem, copic, sulu boya, kara kalem, akrilik boya) çizilmesi. Bilgisayar tasarım programı kullanmak yasaktır.
 • Çizilen resmin en geç 4 Nisan 2014 tarihine kadar isim, adres, telefon ve mail adresiyle birlikte bu adrese karton içinde gönderilmelidir. Resim postalandıktan sonra uniday@igmg.org mailine bilgi verilmesi gerekmektedir.
Ödül
 • Ürdün, Mısır, Güney Afrika, İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya’da düzenlenecek olan Evliya Çelebi Dil Kursları progamından birine katılma hakkı (Uçak, kurs ve konaklama masraflari tarafımızca üstlenilecektir)
Adres

IGMG GT Üniversiteliler
Boschstr. 61-65
50171 Kerpen / Germany

İSLAM TOPLUMU MİLLÎ GÖRÜŞ
GENÇLİK TEŞKİLATI ÜNİVERSİTELİLER

IGMG Gençlik Teşkilatı Üniversiteliler Başkanlığı, üniversiteye hazırlanan, yüksek öğrenim gören veya eğitimini tamamlamış olan gençlerin dinî, tarihî ve kültürel şuur ile mesuliyetlerinin farkında olmaları amacıyla çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bunu yaparken, ilimle meşgul olan şahsiyetlerin bulundukları mekân ve zaman olgusu içerisinde kendi konumlarını tanımlamalarını hedeflemiştir.

Üniversiteli gençlerin, İslamiyet’in sağladığı farkındalıkla zamanı olduğu gibi kavrayarak fikir ve teklifler sunabilecek yeterlilikte olmaları yolunda Üniversiteliler Başkanlığı çeşitli imkânlar sunmaktadır. Bu bağlamda ilim taliplerinin dikkatini hikmet alanına çekmeyi ve hikmete mazhar olmak isteyenlere yol göstermeyi kendine vazife addetmekte, bu doğrultuda faaliyetler gerçekleştirmektedir. Ufuklarını sadece üniversite eğitimi ile uzmanlaşılan alanla kısıtlamayan, yaşadığı toplumda söyleyecek bir sözü olan, topluma ciddi anlamda fayda sağlayabilen, sorumluluklarının farkında olan, gaye ve vizyon sahibi nesillerin oluşmasını sağlamak birimin ana hedeflerindendir.

Çalışmalarını bir komisyon yönetiminde gerçekleştiren Üniversiteliler Başkanlığı, Teşkilatlanma, Eğitim, Yurt ve Burs ve Dış İlişkiler birimleri ile, 34 bölgede 250 idareci ile lise eğitimlerini tamamlamış olan gençlere hizmet sunmaktadır. 3.500’ü bulan üye sayısı ile Üniversiteliler Başkanlığı, çalışmalarıyla 7.000 civarında üniversiteli ve akademisyene ulaşmaktadır.

ATÖLYE ÇALIŞMASI

İRFAN EVLERİ

GAZÂLÎ BURSLARI

OKUMA HALKALARI

EVLİYA ÇELEBİ
DİL KURSLARI

UNIYES

SEMPOZYUM, PANEL VE SEMİNERLER

DANIŞMANLIK HİZMETİ

STUDYDAY

ADABI

KÜLTÜR GEZİLERİ

ÖNCEKİLER

Adres

Stadthalle Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, 33602 Bielefeld, Almanya

+49 (0) 2237 656 363

UNIDAY kayıtları IGMG Bölge Üniversiteliler Başkanlıkları üzerinden yapılmaktadır.